Sådan opstod Låstrup-Skals Jagtforening

Den 4 maj 1933 var der indkaldt til møde i Skals forsamlingshus angående evt. etablering af en jagtforening i Laastrup - Skals kommune. Der blev blev valgt 7 mand til at etablere foreningen, det var fra Skals Bagermester A. Pedersen, Fisker Mads Alfred Dalsgård,  Karl Kristensen, fra Laastrup lærer Th. Nielsen og Smed Thomas Jensen og fra Skringstrup Gdr. J. P. Jacobsen og Lærer Ellingsøe.
Den 21/9 1933 var der konstituerende generalforsamling og det blev besluttet at foreningens navn skulle være Laastrup-Skals kommunes jagtforening, hvis formål var at øge vildtbestanden.
I 1934  blev det første andespil afholdt og det fortsatte indtil 1996 og det var en god indtægtskilde for foreningen.
I 1952 blev Stakild Hede fredet og omkringliggende arealer blev stillet til rådighed for foreningen til afholdelse af rævejagter,  og der blev etableret fodring i Stakild Hede, og det er stadig en god aktivitet for foreningen.
I 1969 blev foreningen overflyttet til Landsjagtforeningen af 1923 og skulle hedde Laastrup-Skals Jagtforening. Senere flyttede foreningen med over i Danmarks Jægerforbund.
I foråret 1996 blev Vesthimmerlands Skydecenter åbnet, som var blevet etableret med frivillig arbejdskraft af foreningerne i Møldrup og Ålestrup kommune.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/